Komodo 8 wins test tournament - Jurek Chess Engines Rating (06-08.11.2014)

JCER Test CHESSENGINES, 2014.11.06 - 2014.11.07


Player Score Komo Stoc Houd Gull Stre Crit Fire Elek
1: Komodo 8 x64 19.5 / 28 XXXX ==01 11== 1=== 11== 1==1 =1=1 1==1
2: Stockfish 14091916 x64 19.0 / 28 ==10 XXXX 100= 1==1 1=1= =11= 111= =11=
3: Houdini 4 x64 18.5 / 28 00== 011= XXXX =10= 1=1= 1==1 =1=1 1111
4: Gull 3 x64 14.5 / 28 0=== 0==0 =01= XXXX 11=0 0=01 ==11 =1=1
5: Strelka 6 x32 13.0 / 28 00== 0=0= 0=0= 00=1 XXXX 11=1 ===1 ===1
6: Critter 1.6a x64 11.0 / 28 0==0 =00= 0==0 1=10 00=0 XXXX ==== =1=1
7: Fire 3.0 x64 8.5 / 28 =0=0 000= =0=0 ==00 ===0 ==== XXXX ===0
8: Elektro 1.1c x64 8.0 / 28 0==0 =00= 0000 =0=0 ===0 =0=0 ===1 XXXX
112 games downloadTable: Scid vs PC GUI: Arena 3.5  book: Perfect 2014c Temp:  3' + 3", Hardware: Intel(R) Core(TM) i3-3217U CPU @ 1.80GHz z 3,9 GB RAM
Operating system: Windows 8.1 Home Edition (Build 9200) 64 bit
  

Comments

Popular posts from this blog