Stockfish 16080209 wins JCER Test Tournament, 2016.08.06 - 2016.08.08P Engine Jcer Score Stoc Naye Naye Anoa Al Q Suga Komo Aras Smar Zeta Moch Sayu Chg
1: Stockfish 16080209 3365 33.5 / 44 XXXX ==== =0=1 ==0= 11== ==11 11== 1111 1111 1111 1111 =1=1 +4
2: Nayeem 7.0 x64 3350 33.5 / 44 ==== XXXX ==== ==1= ==== ==== =111 1111 1=11 1111 1111 1111 +13
3: Nayeem 5.1 x64 3345 32.5 / 44 =1=0 ==== XXXX ==== ==== =101 ==1= 11=1 1111 1111 1111 1111 +4
4: Anoa1.1 x64 3306 31.5 / 44 ==1= ==0= ==== XXXX ==== ==== ==== 11=1 1111 1111 1111 1111 +9
5: Al Qahtani X1 x64 3367 30.5 / 44 00== ==== ==== ==== XXXX ==== 1=== 1=11 111= 1111 1111 1111 -26
6: SugaR 2.6 x64 3334 30.5 / 44 ==00 ==== =010 ==== ==== XXXX ==11 1=1= 1111 1111 1111 1111 -13
7: Komodo 8 x64 3208 27.0 / 44 00== =000 ==0= ==== 0=== ==00 XXXX =111 1111 1111 1111 1111 +0
8: Arasan 19.0, 1 x64 2864 16.5 / 44 0000 0000 00=0 00=0 0=00 0=0= =000 XXXX ==0= 1111 1111 1111 +26
9: SmarThink 1.96 x64 2906 15.5 / 44 0000 0=00 0000 0000 000= 0000 0000 ==1= XXXX 1111 1111 1111 +9
10: Zetadva 0302 x64 1997 5.5 / 44 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 XXXX =01= 111= -13
11: Mochachess r25 x64 2169 5.0 / 44 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 =10= XXXX 0111 -40
12: Sayuri 2016.08.04 1718 2.5 / 44 =0=0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000= 1000 XXXX -22

Temp 3' + 3" Hardware: Intel Core i5-4460 CPU @ 3.20GHz with 7,9 GB Memory , Windows 10 64-bit
264 Tournament games download, GUI-Arena 3.5.1134.382 JCER games download
Book: Perfect 2015, Table created - Scid vs PC

Comments

Popular Posts