Komodo 8 wins Chess Engines Tournament for Android, Polska, 2016.11.12


JCER - Chess Engines Tournament for Android, Polska, 2016.11.12

P
Engine Score Komodo Ethereal K2 Sayuri
1: Komodo 8 32-bit 29.0 / 30 XXXXXXXXXX 1011111111 1111111111 1111111111
2: Ethereal 18.0 / 30 0100000000 XXXXXXXXXX 1=110=1011 1111111111
3: K2 087 13.0 / 30 0000000000 0=001=0100 XXXXXXXXXX 1111111111
4: Sayuri 2016.06.19 0.0 / 30 0000000000 0000000000 0000000000 XXXXXXXXXX
60 games download, Temp 1', Tablet LG Pad. (Sayuri - crash)


Comments